logo_eu_brand_bg
logo_op_brand_bg

Confidentiality

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова обръщаме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита В тези Принципи за обработка на личните данни („Принципи“) бихме искали да ви информираме за това, какви ваши лични данни събираме и по какъв начин ги ползваме след това.

1. ЛИЧНИ ДАННИ И ТЯХНАТА ОБРАБОТКА

С цел закупуването на продукти от електронен магазин prevelaboratories.eu вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, адрес и телефон за контакт и доставка на потребителя . Електронният магазин hairmag.eu използва личната информация единствено с цел за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка за продукти . Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.

1.1. Цели за обработката на личните данни:

Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени независимо дали от нашата интернет страница, мобилни приложения или по телефона. Правно основание тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба.

  • Уведомяване за наличност на стока. В случай, че поискате следене наличността на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие.
  • Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба , ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори.
  • Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща, с приложението или под друга форма, за да ви припомним, че имате стока в онлайн кошницата, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт.